Представяне на студентски разработки на Пражката архитектура седмица


С най-голямо удоволствие ви съобщаваме, че Асоциацията на студентите по урбанизъм в България беше поканена от Българския културен институт в Прага, за участие в Пражката архитектура седмица, която ще се проведе в периода 1 – 28 октомври.

Темата, по която ще се включим е с работно заглавие „Проблеми на урбанистиката“, като за целта ще бъдат подбрани дипломни табла на част от урбанистите, които да бъдат включени в изложба, отразяваща българския /студентски/ опит в полето на градското планиране. Допълнително ще се свържем с одобрените хора, за да напишат кратко резюме на английски език на дипломната си разработка, което да бъде приложено към таблата. Също така ще има и превод на чешки така, че идеите на (бившите) студентите да бъдат достъпни до максимално много хора.

Очаквайте още подробности скоро!

Остави коментар...