„Стратегия за обществените пространства на София“


Това не е заглавието на поредната книга, а мотото на 41та международн конференция на IUFA (International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University), която ще се проведе в столицата в периода 25ти – 28ми Юни.

На 25 юни в сградата на Столична община ще се проведе КРЪГЛА МАСА с участието на общински съветници, администратори и експерти. Ще бъде обсъдено състоянието и потенциалите на градската дневна като „устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност”. Работата ще бъде ръководена от PPS “Project For Public Spaces” New York. Организацията PPS има 35 годишен опит и е водещ експерт в областта на „Възстановяване и развитие на публични пространства” в САЩ, Западна Европа, Азия, а напоследък и с множество проекти в Източна Европа.

26 юни: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ : Експертна група в пространството около НДК и бул. „Витоша“.
Методология за оценка и създаване на бърз план за действие на експертна група На 26 юни ще работи независима експертна група по метода „PLACEMAKING” на PPS. В експертната група участват независими специалисти: архитект, промишлен дизайнер, художник, скулптор, урбанист, транспортен инженер, фасилити мениджър, организатор на обществени събития, търговски агент, икономист, юрист, администратор, социолог, психолог, лекар, радиестезист, журналист. В рамките на 4 работни часа ще бъде създаден комплексен „План за действие” за необходимите промени на едно конкретно публично пространство. В случая ще бъдат разгледани пространството около НДК и бул. „Витоша”. Уъркшопът ще бъде воден от Елена Мадисън, PPS, New York.

27 юни: СРЕЩА С IUFA: СПОДЕЛЕН ОПИТ

14:00 – 17:00 Съвместна кръгла маса с експерти от паралелно провежданата годишна конференция на IUFA (International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University). Тема: „Управление на публичните пространства – успешни практики”

Място: Залата на Столичен общински съвет, Столична община, ул. Московска 33

30 юни: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11:00 – 13:00 Пресконференцията ще представи пред медиите обобщение за работата на кръглата маса, както и изготвените документи. Ще бъдат представени следните документи: – Анализ на състоянието и потенциалите на публичните места, карта на градската дневна. – „План за действие”, съдържащ предписания за редизайн, мероприятия по оживяване и
управление на пространството около НДК и бул. „Витоша”, като резултат от работата на експертната група. – Методология за работа на експертни групи и мултиплициране на опита
Документите ще бъдат внесени официално на вниманието на кмета, столичен общински съвет и заинтересовани институции.
Място: конферентна зала ДАГ, ул. „Сердика” 5

Пълна програма на конференцията и възможност за регистрация може да намерите на официалният сайт на събитието: www.sofia-41iufa.com

 

Използвани са текстове от: www.sofia-da.eu

Остави коментар...