Приключи зимната сесия на дипломните защити за специалност „Урбанизъм“


Както ви съобщихме в понеделник, на 5ти, 6ти и 7ми февруари се проведоха дипломните защити за специалност „Урбанизъм“ в УАСГ. Проектите и тяхното представяне бяха оценявани от Държавна дипломна комисия в състав: проф. д-р арх. Александър Александров (председател на комисията), проф. д-р арх. Веселина Троева, проф. д-р арх. Боряна Генова, доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. Валери Иванов, доц. д-р арх. Георги Бояров и ст.н.с.и Стойко Дошеков.

Успешно завършиха 14 магистри и 4 бакалаври. Василена Георгиева впечатли комисията и присъстващите със своята работа на тема „Кадастърът като основа на съвременното урбанистично планиране“ и заслужено получи пълни шестици както на проекта, така и на неговото представяне. Разработката на Мария Маразова беше класифицирана от проф. Троева като „дипломна работа, която представя добре професията“ и дипломантката получи оценка 5,75. С отлични оценки беше възнаграден трудът и на Иван Цвикев (5,67), Светла Колева (5,67), Стела Калоянова (5,58), Любомир Петров (5,50) и Христина Христова (5,50) – ОКС „Бакалавър“.

От името на АСУБ пожелаваме много професионални успехи и на добър час на завършилите ни колеги!

 

Остави коментар...