Програма на конференцията „Пространствено планиране – проблеми и перспективи“ VI


14.05.2015 г. (четвъртък)

зала 316, УАСГ

13.30 – 13.45

доц. д-р арх. Валери Иванов, ръководител на катедра ”Градоустройство”

ОТКРИВАНЕ

13.45 – 15.00

модератор: доц. д-р арх. Валери Иванов

КАТЕДРА ГРАДОУСТРОЙСТВО ПО УРБАНИСТИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

13.45 – 14.00

проф.д-р арх. Иван Никифоров

14.00 – 14.45

доц. д-р арх . Йордан Търсанков

14.45 – 15.00

пауза

15.00 – 16.30 

модератор: доц. д-р арх. Ясен Кьосев

секретар: ас. арх. Пламена Стоянова

панел: ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – АКТУАЛНИ ТЕМИ

15.00 – 15.10

доц.д-р арх. Елена Димитрова

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: ОБРАЗОВАНИЕТО ПО УРБАНИЗЪМ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИАЛОГ

15. 10 – 15.20

доц. д-р арх. Минчо Ненчев

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: ПРОСТРАНСТВО И ВЪЗПРИЯТИЯ . АРХИТЕКТУРНО ФОРМИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ПРИНЦИПИ ЗА КОМУНИКАТИВНОСТ В ГРАДА

15.20 – 15.30

ас. арх. Миряна Йовчева

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: ГРАДОВЕ В КРИЗА: ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

15. 30 – 15.40

ас.урб. Виргиния Симеонова

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: БИЗНЕС ПАРКОВЕ И КОНВЕРСИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ТЕРИТОРИИ

15. 40 – 15.50

ас. арх. Венета Златинова

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСПОРТНОТО ПЛАНИРАНЕ В РЕГИОНА НА СОФИЯ: ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ

15.50 – 16.00

доц. д-р арх. Милена Ташева

катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: U-CITY: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

16.00 – 16.30

дискусия

16.30 – 17.00

пауза

17.00 – 18.00

домакин: катедра ”Градоустройство”

НА ЧАША ВИНО

 

15.05.2015 г. (петък)

зала 316, УАСГ 

09.15 – 10.20

модератор: доц. д-р арх. Елена Димитрова

секретар: ас. арх. Венета Златинова-Павлова

панел: СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА

09.15 – 09.25

арх. Яна Борисова

докторант, катедра „Градоустройство”, УАСГ

панел: ГРАДСКИ ЦЕНТРОВЕ НА КУЛТУРАТА. ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

09.25 – 09.35

урб. Благой Петков

докторант, катедра „Градоустройство“, УАСГ

панел: ФАКТОРИ,ОПРЕДЕЛЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА СРЕДАТА ЗА МЛАДИ ХОРА

09.35 – 09.45

урб. Йорданка Колева

докторант, катедра „Градоустройство”, УАСГ

панел: ГРАДЪТ И ЦВЕТЪТ

09.45 – 09.55

арх. Петя Александрова

докторант, катедра „Градоустройство”, УАСГ

панел: СЪЗДАВАНЕНА МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

09.55 – 10.05

арх.Тихомир Жиков

докторант, катедра „Градоустройство”, УАСГ

панел: ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА „ДУНАВ МОСТ 2“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН

10.05 – 10.20

дискусия

10.20 – 10.35

пауза

10.35 – 11.50

модератор: доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова

секретар: ас. урб. Владимир Чангулев

панел: УРБАНИЗЪМ И АРХИТЕКТУРА

10.35 – 10.45

д-р урб. арх. Жана Стойчева

панел: ИНТЕГРИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ (2012-2013)-ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

10.45 – 10.55

гл.ас. д-р арх. Стоянка Иванова

катедра “АИТ”,УАСГ

панел: СЛЪНЧЕВА АРХИТЕКТУРА И СЛЪНЧЕВ УРБАНИЗЪМ

10.55 – 11.05

гл.ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

катедра „Промишлени и аграрни сгради”, УАСГ

арх. Ангел Енкин

докторант към катедра „Градоустройство”, УАСГ

панел: УСТРОЙСТВЕНИ ДАННИ ЗА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ

11.05 – 11.15

арх. Христина Чангулева

докторант, катедра „История и теория на архитектурата”,УАСГ

панел: ИЗОСТАВЕНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ- ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

11.15 – 11.25

арх. Снежина Георгиева

панел: ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЖИЗНЕНА СРЕДА – ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

11.25 – 11.35

арх. Теодора Трифонова, ПОдЛЕЗНО

урб. Иванова, ПОдЛЕЗНО

панел: МУЛТИПЛИКАЦИОННИ ЕФЕКТИ НА ГРАДСКИЯ ДИЗАЙН
11.35 – 11.50

дискусия

11.50 – 12.00

доц. д-р арх. Валери Иванов, ръководител на катедра ”Градоустройство”

ЗАКРИВАНЕ

Остави коментар...