Програма за Световния ден на урбанизма


По случай Световния ден на урбанизма, Асоциацията на студентите по урбанизъм в България и Съюза на урбанистите в България организират форум на тема: „Публичните градски пространства“, който ще се проведе във вторник (08.11) от 14:00 ч. в зала 316, Корпус А на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Програмата е следната:

14.00-14.15

Откриване – СУБ

14.15-14.45

Публичното градско пространство – осмисляне и отстояване в полето на урбанизма – доц. Елена Димитрова (УАСГ)

14.45-15.15

Сдружение „Трансформатори“ и техният опит при обновяване на публичните пространства в София

15.15-15.45

Гражданско участие при планиране на публичните пространства по примера на проект „Пространство НДК“ – арх. Димитър Паскалев, Архитекти за София

15.45-16.15

Медиите и публичните пространства – вестник „Култура“ (Христо Буцев)

16.15-16.45

ГИС в градския дизайн – приложение на платформа ArcGIS 10 и City Engine – ESRI България

16.45-17.30

Европейският опит при изграждане на публичните пространства – арх. урб. Едгар Кивиет, Arnaiz & Partners, Испания

17.30-18.00

Представяне на резултатите от конкурс „Булевард Витоша- пешеходната зона на София

18.00-18.15

Награждаване на конкурсните проекти:

Арх. Петър Диков – Столична Община

Камара на Архитектите в България (КАБ)

Арх. урб. Едгар Кивиет – Арнайз

18.15 – 19.30

Коктейл

 

Остави коментар...