Пространствено планиране – проблеми и перспективи VI


 

Катедра „Градоустройство“АФ на УАСГ и АСУБ и СУБ

Ви канят на КОНФЕРЕНЦИЯ на тема ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ VI

Кога: На 14-ти и 15-ти май 2015 г.

Къде: блок А на УАСГ

Всеки, който желае да участва с доклад или изказване следва да изпрати резюме на e-mail:
conference.urban@gmail.com  в срок до 04.05.2013 г.

Покана.

Темплейт за участниците.

Остави коментар...