Публична лекция на тема: „Интернационалното строително изложение (IBA) Германия. Мотор за развитието на града“


Катедра „Градоустройство“ при Архитектурен факултет на УАСГ кани студенти и преподаватели на 21 май 2013 г от 17.15 часа в зала 316, корпус А, на презентация на Анна Кокаланова от Университета HafenCity, Хамбург на тема: ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО СТРОИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ (IBA) ГЕРМАНИЯ. МОТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА

Минавайки през историята на досегашните IBA в Германия, презентацията ще се съсредоточи върху актуалното изложение в Хамбург 2013 – неговите цели, процесите, през които екипът от урбанисти в Хамбург са минали през последните седем години, и резултатите, които това лято се презентират публично. На фона на тази равносметка ще бъдат зададени следните въпроси:

Доколко големите урбанистични проекти допринасят за дълготрайно и устойчиво развитие на града?

Има ли актуална тенденция на ‘фестивализиране’ на градското развитие в Европа?

Бихме ли могли – и как – да осигурим високо качество не само на строителството, но и на цялостната екологична и социална градска система?

Анна Кокаланова е завършила архитектура (Bauhaus University Weimar) и градоустройство (HafenCity University Hamburg). След дипломирането си работи в различни сфери на урбанизма в Хамбург, между които и две години като координатор на проекти при IBA Hamburg GmbH. От октомври 2012 работи по независими урбанистични проекти с групата spacedepartment, преподава градоустройство и приложна културология на града в университета HafenCity и като стипендиант на университета разработва дисертациония си труд на тема „Beyond Ghettoization. The Arrival City of Bulgarian Roma in Europe on the Example Berlin and Sofia“.

Остави коментар...