Шести двугодишен Queensway конкурс за облагородяване на публичното пространство


ENYA има удоволствието да обяви своя шести двугодишен Queensway конкурс за идеи

Във връзка с : Облагородяване на публичното пространство

Тази година състезанието търси участници, които да проектират път към бъдещия парк, наречен Queensway, участък от 3.5 мили на изоставена ЖП линия, която пресича някои от най – разнообразните квартали в Queens.

Фокусът на конкурса е да се допълни преобразуването на парка (чието предпроектно проучване в момента е в ход) и да използва вертикален преход между улично и парково, като възможност да се създаде среда за публично събиране и да изследва ролята на културно изразяване в дизайна.

Този конкурс е отворен за всички студенти по дизайн и млади професионалисти, включително, но не само, архитекти, художници, инженери, ландшафтни архитекти, специалисти по градоустройство и проектанти. Кандидатите се считат за допустими, ако са завъшили образованието си в бакалавъско или магистърско ниво през последните 10 години от обявяването на състезанието (22.08.2013г.). Участниците могат да бъдат и лицензирани лица, в рамките на съответните професии. Крайният срок за подаване на документи е 06 Януари 2014г.

В конкурса можете да участвате както самостятелно, така и като екип или група. Таксите за участие се определят от броя на участниците.

За повече информация, моля, посетете следния сайт :

www.enyacompetitions.org

Автор: Станимира Николова

 

 

 

Остави коментар...