Семинар „Устойчива градска среда и качество на живот“


Офис за технологичен трансфер - ПРО

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

От името на Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО Ви каним да участвате в семинара, който ще се проведе на 05.12.2014 г., в сградата на Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра“ 11, с начало за регистрация – 9.30 часа.

Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството на живот.

Семинарът се организира в рамките на проект „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на град София.

Приоритетните области на ПРОИНО са съсредоточени върху енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.

Източник: http://www.kab-sofia.bg/

Остави коментар...