Сподели квартала


kvartala_logo2-1-300x300Сподели Квартала е проект за модел за споделено развитие на жизнена среда в град София.

Неговото изпълнение ще бъде подкрепено от Програма “Европа” на Столична Община.

Общата цел на проекта е да проучи територията на ж.к. “Яворов” и ул. “Цар Иван Асен II” (район “Средец”) и създаде аналитичен и приложен модел за развитие на градската среда с широко гражданско участие. Този модел може впоследствие да бъде адаптиран към други райони на Столична община. С проекта се цели извеждане на принципи, препоръки и план за действие за развитие на средата в квартала в сътрудничество с местните жители, бизнеса и местната власт.

 

Търсим доброволци!

Този уикенд (4 – 5 Юни) ще направим първата стъпка на терен – Mapping!
Началната точка е Царевец, а часът – 9:00.

Търсим доброволци за изследване и картoграфиране на пространствената рамка на квартала – вкл. дигитализация на дървета и осветителни тела, картиране на нови и изчезнали стари сгради, на използването на партерните етажи по улицата, на състоянието на публичните пространства, улиците и тротоарите (вкл. достъпна среда по тротоари и по подлези).

Всеки желаещ, с начални умения по работа с кадастър и карти е добре дошъл! Среща с доброволците – Вторник (31 Май) 2016 във фоайето на УАСГ. Ако желаете да бъдете доброволец, пишете на: share.yavorov@gmail.com

Очакваме ви!

Повече за проекта, можете да видите тук.

Остави коментар...