Стаж в Гринпийс


Изследователското звено на Гринпийс предлага 6 месечен стаж. Той ще се проведе в Амстердам, Холандия на пълен работен ден (40 ч../седмица). Задълженията ще са свързани с наблюдение, набиране, подбиране и организиране на информация, която ще бъде използвана за резюмета и доклади по проектите и кампаниите на Гринпийс.

Кандидатите трябва да имат минимум бакалавърска степен по социални или природни науки. Магистърска или по-висока степен, с фокус върху околната среда е предимство.
Възнаграждението е 800 евро/месец. За да кандидатствате трябва да представите CV, мотивационно писмо и детайли за контакт.

Повече информация за изискванията и подробности може да видите на този линк: www.greenpeace.org

Остави коментар...