За втора поредна година, 25 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия ще учат испански език със стипендия от Roca


След успешния старт през 2012 г., съвместният проект на Рока България и Институт Сервантес – София в полза на студентите от УАСГ продължава и през настоящата 2013/2014 учебна година.

В началото на миналата 2012/2013 учебна година, Рока България и Институт Сервантес – София стартираха съвместен проект, който получи пълна подкрепа от академичното ръководство на УАСГ, а Студентският съвет пое организацията на подбора на кандидатите.

След като отчетоха резултатите от обучението на първите стипендианти, партньорите Рока България и Институт Сервантес – София решиха да дадат възможност на още 25 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия да се обучават във виртуалната учебна зала на испанския културен център. Стипендиантите отново ще бъдат избрани по точни критерии чрез класиране. За стипендия може да кандидатства всеки редовен студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс в УАСГ през учебната 2013/2014г. Кандидатства се чрез попълване на онлайн формуляр. Класирането е по точкова система на база успеха на кандидата от последните два семестъра и препоръка от техните преподаватели.

Срокът за кандидатстване за стипендия от Roca е от 23 септември до 11 октомври 2013 г. чрез он-лайн формата, публикувана на сайта на Рока България www.bg.roca.com. Имената на одобрените кандидати ще бъдат обявени на 15 октомври 2013 г. в интернет на страниците на Рока България и на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Курсът по испански език за новите 25 стипендианти започва на 22 октомври 2013 г.

Курсът е за ниво начинаещи и ще продължи 12 седмици. Студентите ще получат достъп до AVE (виртуална зала по испански език), създадена от Институт Сервантес за изучаване на испански език по интернет. Без необходимостта да присъстват в учебна зала, студентите ще имат възможността да упражняват езика по всяко време и по техен график с помощта на квалифициран преподавател.

Най-добрите 12 студенти, завършили първото ниво на курса, ще получат стипендии от Рока България за следващ, присъствен курс в Институт Сервантес София.

Пълната информация за условията и формуляр за кандидатстване са публикувани-тук.

Остави коментар...