Студентски конкурс на тема: Ревитализиране на площад Римска стена


 

rimska_stena1Община Лозенец, „Пазари изток”ЕАД и УАСГ организират студентски конкурс на тема „Ревитализиране на площад Римска стена”. Всички настоящи редовни студенти имат възможността да участват. Обект на конкурса е пл. „Римска стена” в гр. София, Лозенец, който поради непосредствената си близост до УАСГ е добре познат на всички вас.

Цел на конкурса е да се предложат оригинални, но същевременно функционални и  изпълними идеи за обновяване на територията, които да допринесат за изграждане на идентичността на обновения пазар.

Условия за участие:

Участниците могат да участват индивидуално или в екип до трима души. Регистрация за участие не е необходима. Достатъчно е предаване в указания срок на предложение със съдържание, съответстващо на изискванията в настоящата програма.

Насоки за намеса:

При разработване на проект за ревитализация на пл. Римска стена, участниците е необходимо да изследват възможностите за разкриване на потенциала на територията и за решаване на съществуващите проблеми. Някои от възможните насоки за намеса са посочени в изходните материали.

Награди:

За проекта, класиран на първо място – 3000 лв и участие на автора/авторите при изработването на техническия проект за преустройство на пазара;
 За проекта, класиран на второ място – 2000 лв.;
 За проекта, класиран на трето място – 1000 лв.

Краен срок за предаване на предложенията е до 12.00 ч. на 31 МАЙ 2015 г.
Място на предаване – каб. 209 в бл. А на УАСГ, между 10 и 11 ч. в работните дни.

Пълна програма на конкурса.

Източник: www.uacg.bg

Остави коментар...