Студентски конкурс за идейно решение за бъдещото развитие на квартал 398 в София


Местонахождение: Пространството заключено между ул.“Алабин“, ул.„Цар Калоян“, ул.“Позитано“и ул. „Леге“

Основни цели на проекта:

Да предложи съвременно решение за обновяване на градското пространство пред хотел „Рила“, което да съчетае в себе си различните исторически пластове.

  • Запазване на съществуващите сгради паметници на културата по ул.Леге и ул. Алабин.
  • Възможност за експониране на “Антична Сердика“, посредством визуални, ажурни, материални и други способи.
  • Съобразяване с идеята за водно огледало разположено на територията на градинката.
  • Запазване коледното дърво на град София
  • Съхраняване на зелени площи
  • Възстановяване на разрушената сграда на ул. „Алабин“
  • Демонтиране на сглобяемата конструкция на магазин „Средец“ и възстановяване на дворищните граници на имотите разположени по ул. „Леге“
  • Решение на западни фасади на сградите на ул. „Леге“ 1-5

Описание на средата: Като част от централната устройствена зона Ц1, парковото пространство пред хотел „Рила“ е заемало важна роля във всички културно-исторически пластове на столицата. В рамките му е установено, че се ситуира юго-източната ъгловата кула на крепостта „Сердика“, както и постройки свързани с южната сграда с октогон, която е изпълнявала функцията на луксозна баня. В началото на миналият век са построени знакови за периода жилищно-търговски сгради по ул. „Леге“ и ул.“Алабин“, които изграждат ансамбловата рамка на квартала с градоустройствена значимост. Всяка една от сградите има висока културно-историческа стойност и е включена с категория „местно значение“ в списъка на културните ценности в централната градска част на София. След средата на миналият век е изграден хотел „Рила“ и пространството пред него, което е обособено като градина с водно огледало. По-късно е нарушена връзката между западните фасади на сградите по ул.“Леге“ и ул.“Алабин“ с парковото пространство, с поставянето на сглобяемият магазин „Средец“, който неглижира средата и до днес. Други основни недостатъци са изграденият кафе-бар в рамките на водното огледало, който блокира ходовите линии на средата и разрушената през 2006г. сграда паметник на културата, която се намира на ул.“Алабин“ и в момента границите на парцелът и са неглижирани със строителни огради.

Изисквания към проекта: Идейното решение за бъдещото развитие на квартал 398. трябва да се съобрази със съществуващите къщи паметници на културата разположени по ул.Леге номер 1,3 и 5 във съществуващия им вид. Разрушената сграда на ул. „Алабин“ 39 трябва да бъде възстановена в старите и граници и размери. Магазин „Средец“разположен между западните фасади на архитектурните паметници и градинското пространство трябва да бъде премахнат. Частните имотни граници на парцелите в които са разположени къщите трябва да се възстановят и обособят. В проекта може да предложено решение за изграждане на контакт между западните фасади на сградите и пространството пред Хотел „Рила“. Решенията могат да бъдат най-разнообразни посредством визуално-технически средства, изграждане с растителност, както и други архитектурни способи в унисон с цялостната идейна разработка. За площадното пространство заключено между ул. „Алабин“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Позитано“ и имотните граници на съществуващите къщи паметници на културата по ул. „Леге“ трябва да се предложи идея за развитие. В границите на пространството се намират обекти от Стара „Сердика “ с историческо значение, както и една от кулите на крепостната стена на античния град. В проекта трябва да се експонират останките от „Сердика „, чрез съвременно решение в симбиоза с околната среда на динамично пространство в централна градска част. Възможни са всякакви решения чрез архитектурно, визуални и други способи които да представят бъдещо концептуално развитие на тази историческа зона. Избор на автора е дали да се съобрази с идеята за „водно огледало“ реализирана при построяването на Хотел Рила. Проекта трябва да се съобрази с съществуващата висока растителност и в частност с символа на Коледа за София, а именно коледния бор.

Кой има право да участва: Всички студенти, както индивидуално, така и в екип, от специалност „Архитектура“, „Урбанизъм“

Срокове: Обявяване на конкурса 09.11.2012г.; Крайна дата за предаване на проекти: 19.12.2012г.; Оценяване на проектите: 20.12.2012г.; Обявяване на наградените: 20.12.2012г.

Материали: Допълнителни материали и подложка на парцела:

– канцеларията на „Катедра История и Теория на Архитектурата“

Организатор: Акционерно Дружество Родопи

Предаване: Крайна дата за предаване на проекти: 19.12.2012г в канцеларията на „Катедра История и Теория на Архитектурата“

максимум 3бр. табла А2 формат и диск с дигитално съдържание на проекта

Обяснителна записка към концепцията, планове, схеми, силуети, вузуализация (способ по избор)

Награди:

І-ва награда – 1000 лв.

ІІ-ра награда – лаптоп

ІІІ-та награда – фотоапарат

Първите два класирани проекта ще вземат участие в общественото обсъждане на устройствения план за идейно решение на кв.398, район Средец към Столична Община.

Остави коментар...