Студентски конкурс „The Akamas Landscape – Between Science and Myth“


astropark_MK3_9478ajpg

Image: The proposed territory for an astro park next to the Arodes villages. Image: Christos Constantinides

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 16-ти до 20-ти март, 2016 г. ще се проведе LE:NOTRE Landscape Forum 2016 Cyprus, домакин, на който ще бъде Neapolis University in Paphos, Cyprus. Предстоящото събитие ще се фокусира върху теми свързани със северозападния район на Кипър, включително крайградския ландшафт на Пафос и природните зони на полуостров Акамас.Това ще бъде и територията за Интернационалния студентски конкурс, чиято цел е прилагане на интегрирани и холистични подходи и предложения за планиране и проектиране в различни мащаби. Екипите е необходимо да бъдат мултидисциплинарни. Конкурсът е отворен за студенти и млади специалисти в сферата на планирането – градско / регионално планиране, архитектура, ландшафтна архитектура, както и свързаните с тях дисциплини като география, селскостопански науки, икономика, психология на околната среда, горско стопанство, хидрология и управление на водите, IT, археология, екология, социална антропология, социология, туризъм.

Задачата на участниците ще бъде да изработят три постера – концепция на ландшафта М: 1:10 000, пространствена концепция за селата М: 1:5000 и едно подробно решение за Астро парк М: 1:1000.

Повече информация за конкурса: тук.

Регистрация 

Източник:http://forum.ln-institute.org

Остави коментар...