Underрад. Алтернативното изкуство като начин за откриване и измисляне на града


В рамките на проекта „Samples“ ще се проведе среща-дискусия на тема: „Underрад. Алтернативното изкуство като начин за откриване и измисляне на града“. Разговор с участието на артисти, урбанисти, архитекти и културолози

Място и час: Кино „Влайкова”; София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 11; 4 ноември, 18:00 ­ 19:30

Разговорът ще бъде на български и английски, с осигурен превод по време на презентациите.

Цели
Нашият разговор ще има две цели:

Да създаде пространство (макар и за 90 мин.) за диалог между артисти, урбанисти, архитекти и културолози, всеки от които изхожда от различни позиции, но има интерес към проблемите на София и бъдещето на града. Ние вярваме, че такъв широк диалог е не просто необходим, но и е единственият начин да мислим в дълбочина и в перспектива.

Да представи конкретни артистични практики и проекти, които осмислят градското пространство по нов начин и ни помагат да видим по-ясно проблемите и възможностите пред града, в който живеем.

Въпроси за дискусията

  1. Могат ли съвременните алтернативни изкуства да ни дадат нова перспектива върху града, в който живеем? Могат ли те да бъдат интересни, полезни и провокативни за професионалните архитекти и урбанисти?
  2. Могат ли артистичните практики да оживят периферни и изоставени градски пространства в София? Могат ли съвременните изкуства да изграждат чувство за градска идентичност и принадлежност към града?
  3. Как да използваме творческата сила на изкуството без да започнем да го „инструментализираме” и превърнем в просто средство за постигане на политически, социални и други цели?

Следващи стъпки
София ще кандидатства за Европейска столица на културата 2019 г. Дотогава всички ние трябва да извървим дълъг път по осмислянето на това каква роля искаме да играят изкуствата за развитието на нашия град. Може би този разговор ще ни даде идеи, които можем да реализираме в бъдеще.
Организатори
Фондация „AltArt”, Румъния и Фондация за градски проекти и изследвания, България. Част от проекта Samples, финансиран от Румънския културен институт чрез програмата Кантемир.   

Остави коментар...