Urban Project Trouville 2014 – Международен конкурс за идеи за устойчиво градско планиране


 

 

Международният конкурс Urban Project Trouville има за цел да привлече участници с идеи за промяна на устройството на територията на града Trouville и заобикалящата го околна среда.

Основните насоки, в които трябва да бъдат разработени проектите трябва да бъдат свързани с:

• Намаляване и по-добро управление на автомобилното движение.

• Предлагането на пешеходни обходи и методи за придвижване с обществения градски транспорт.

• Въвеждане на алтернативни начини за придвижване и мека мобилност.

• Свързване на кварталите и разрешаване на проблема с откъсването на високата част от града от ниската.

Конкурсът е отворен за екипи от 2 до 4 души-максимум.Участниците могат да бъдат специалисти или студенти в следните области: архитектура, урбанизъм, инженерство, околна среда, дизайн, изкуства.

Етапи на конкурса:  

Записване:

Записването е задължително и безплатно за всеки екип желаещ да участва в конкурса.То се извършва чрез официалния сайт: www.up.trouville.org.Крайната дата за изпращане на формулярите е 00:00ч. на 15 март 2014.  

Първи етап 

Кандидатите, които са получили електронно потвърждение за тяхното участие трябва да изготвят и предадат проектите си до 00:00ч. на 15 май 2014. Екипите, изготвили избраните проекти ще бъдат известени с емейл на 1 юни 2014. За да продължат да участват в конкурса, те ще трябва да изработят втора част на проектите си.

Втори или финален етап

За него кандидатите ще трябда да подготвят табло и видео материал.Крайният срок за изпращане на изготвените материали за този етап е 31 август 2014.  

Награди:

1. Награди на почетното жури :

– Голяма награда: 7000€

– Награда Stéphane Hessel: 3000€

– Награда за достъпност: 3000€

– Награда за иновативност: 3000€

2. Награда на публиката: 4000€

3. Награда на младежта: подарък на стойност 4000€

Повече информация за етапите на конкурса, можете да видите тук.

Въпроси могат да се задават в интернет сайта www.uptrouville.org.

Остави коментар...