„Аз, урбанистът“. Интервю с ик. Стойко Дошеков – НЦТР


 

P10_SD

ик. Стойко Дошеков

Главен експерт „Регионални икономически анализи и социален сервиз“

Образование: Магистър по икономика

Постъпил в НЦТР: 1979 г.

 

  1. Разкажете за професионалния си опит.

Вече 39 години работя в сферата на териториалното и селищно устройство. Имах късмет да попадна в институция и колектив с едни от най-утвърдените специалисти в тази област. Работният процес беше едновременно и обучение за нас, младите. Той задължително включваше и вътрешни експертни съвети, където добронамерено се отчитаха постиженията и моментите, на които трябва да се обърне допълнително внимание с цел оптимизиране на проектните решения. Имах възможност да черпя информация и за случващото се в страните от бившия социалистически блок и това във Франция и Германия, това пак беше резултат на политиката на Института, в който работех. Но нещата не са само минало, те са и настояще. Работя, това което харесвам и смятам, че мога. 

2. Разкажете за съвместната си работа с урбанисти.

До преди 15 години такива специалисти с такъв профил от ВУЗ нямаше. Хората, които се бяха врекли в тази професия бяха, а и някои по настоящем са предимно архитекти/ градоустройственици/, икономисти, географи и инженери/ инженерни и комуникационни мрежи и системи/. Работата в екип е много трудна, но урбанизма е професия на мултидисциплинарен екип, в който всеки има право на мнение, а екипа в процеса на работа комплексно обобщава тези мнения и търси най-рационалното решение.

3. Според Вас каква е необходимостта от специалисти в сферата на урбанизма?

Устройството на територията е част от една дългосрочна държавна политика, при която компромисите по някога са фатални. Смятам, че специалисти в тази сфера трябва да има на всички управленски нива, а за съжаление наблюденията ми показват, че има страх от знаещи и можещи.

4. Според Вас кое различава урбанистите от останалите специалисти като знания и умения?

С една дума мултидисциплинарните познания във всички сфери по устройството на териториите.

5. Какви качества трябва да има един урбанист?

Тук ще съм лаконичен – да приемеш работата като призвание, да умееш да работиш в екип, зачитайки професионалните мнения на всеки и да извеждаш тенденции с дълготраен и обективен характер.

  6. Какво бихте казали на бъдещите студенти по урбанизъм?

Преди всичко да уважават институцията, в която идват, защото тя е не само с история. Да са настоятелни към тези, които ги обучават, но да изразят с поведение и знание, че искат да получат заслужено професионалната квалификация „урбанист“.

Остави коментар...