Визия за София обявява позиции за стажанти


Екипът на Визия за София обявява нови стажантски позиции в следните специалности: PR и комуникации, Устройствено планиране и ГИС, Социология, Екология и Правно-нормативни аспекти. Стажантската програма е отворена за студенти и млади специалисти в изброените специалности. Стажовете ще започнат през април и ще са с продължителност от 3 до 6 месеца. Програмата ще им даде възможност да натрупат ценен опит, като участват пряко в координацията на процеса на създаване на споделена стратегия за бъдещото развитие на града.

Други знания и умения, които стажантите ще развият в практическото си обучение, са уменията за работа в иновативна и динамична среда, анализ и обработка на специфични данни в различните специалности, и знания за управлението и фундаменталните процеси и тенденции в съвременния град.

През стажантската програма на Визия за София вече успешно преминаха 7 стажанти, които активно участваха в дейностите от стъпка 2 на Визия за София и съдействаха за събирането, обработката и представянето на данните на този етап от работата по стратегията. Следващите стажанти, които ще станат част от процеса, ще участват в Стъпка 3 и 4 от създаването на Визия за София и ще помагат за координацията на експертната работа, изследванията и анализите в седемте направления, обработката и представянето на събраната информация. Те ще участват и подпомагат организацията на различни срещи и събития и ще получат ценни контакти и знания за важните процеси във функционирането, развитието и управлението на града. За повече информация, посетете сайта на Визия за София на приложения линк: https://vizia.sofia.bg/2018/03/20/internship_program_2/

Остави коментар...