Зигмунт Бауман ще изнесе публична лекция в СУ


На 6 ноември, вторник, от 17 часа в Аулата на СУ ще изнесе лекция световноизвестният социолог Зигмунт Бауман. Темата на лекцията е „Какво й е „централното“ на Централна Европа“.

Зигмунт Бауман е едно от най-известните имена в областта на социалната теория днес. Като най-важна своя задача той приема търсенето на модел за съвременното общество. Обръща внимание, че идеята за постмодерността е въведена като набор от отсъствия, артикулирана е чрез фрази, като „изчезнали са“, „няма вече“, „липсват“ и т.н.

У нас Бауман доби популярност с книгата си „Глобализацията: последиците за човека“, в която определя глобализацията като новото човешко бреме. Според него тя е поляризирала света на нови номади, които имат нечувани възможности да се местят и да действат от разстояние, и на локализирани хора, за които е невъзможно да се откъснат от своята домашна местност. Новите елити са надтериториални и физически недосегаеми за всеки, който няма разрешение за влизане в тяхната охранявана частна собственост. Националната държава се разрушава, тя се превръща в обикновена служба за сигурност на мегакомпаниите. Новите господари на света не изпитват необходимост от пряко управление, националните правителства са натоварени със задачата да администрират проблемите от тяхно име.


Източник: uni-sofia.bg

Остави коментар...