Tag Archives : архитектура


Urban Project Trouville 2014 – Международен конкурс за идеи за устойчиво градско планиране

    Международният конкурс Urban Project Trouville има за цел да привлече участници с идеи за промяна на устройството на територията на града Trouville и заобикалящата го околна среда. Основните насоки, в които трябва да бъдат разработени проектите трябва да бъдат свързани с: • Намаляване и по-добро управление на автомобилното движение. • Предлагането на пешеходни […]

f0f71a_10884771baff46ccab8f921497d36b41.png_srz_71_71_75_22_0.50_1.20_0

ASURED-Онлайн обучение

Университетът по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ (University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu“) в Румъния организира обучение за студенти по урбанизъм завършили бакалавър или магистър. Програмата е насочена към жилищните проекти и е предназначена за студенти с напреднала подготовка в сферата на урбанизма. Провежда се онлайн и чрез интензивни 10-дневни сесии. Продължителността е 24 […]


Летни стажове в държавните администрации

Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация. […]

MRRB

Summer_Schools_2013

Летни училища в Европа в областта на планирането, околната среда и ландшафта

Образование за околната среда и сътрудничеството в Средиземноморието Центърът Mediterraneen de l’Environnement е сдружение с нестопанска цел, което е създадено през 1989 г. с цел да работи в областта на информацията, образованието, околната среда и устойчивото развитие. В този контекст, CME е сертифицирана от Националния съюз на CPIEs на национално ниво като “ Постоянен център […]


Покана за лятно училище в Македония

Dear Sir/Madam, The Faculty of Architecture, „SS. Cyril and Metodius“ University in Skopje, organizes a new session of its traditional International Summer School which is going to be held at the Monastery „St. Joachim Osogovski“ (100 km. north-east of Skopje) from 30 June – 08 July 2012. The topic of the Summer School is: LANDSCAPE […]


Programa_LA

Пролетен бал на студентите по ландшафтна архитектура 1

Programa LAС най-голяма радост публикуваме официалната покана на студентите от пети курс от специалността „Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ, който ежегодно организират пролетен бал с много интересна програма. Тази година там ще може да чуете презентациите на АСУБ, АСАБ, Трансформатори, потенциални работодатели, да разгледате изложбата, която са подготвили студентите и разбира се, да се насладите на много положителни емоции и познанства.

В рамките на Пролетния бал ще бъдат презентирани резултатите от провелия се пленер в град Балчик през март масец, на който взеха участие и студенти от специалността „Урбанизъм“.