Tag Archives : Градоустройство


Националният университет в Сингапур открива изследоватрелски позиции

                  Катедрата по архитектура на Националния университет в Сингапур открива две изследователски позиции за проект за дизайн на селища в Сингапур. Те са отворени за 3-годишен период, който започва през декември 2014 г. Възможните изследвания обхващат множество дисциплини на ландшафтна архитектура, градоустройството и дизайна. Главният им фокус ще бъде съсредоточен […]

research&enterprise (1)

Програма на конференцията „Пространственото планиране: проблеми и перспективи“ – IV

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – IV“ 22.05.2013 г., 316 зала, блок А на УАСГ 9.00 – 9.10 Откриване на конференцията, проф. д-р арх. Ал. Александров, АФ, кат. „Градоустройство“ ЧАСТ I ТЕОРИЯ И ПРАКРИКА Панел 1 Модератор: доц. д-р арх. Ясен Кьосев 9.10 – 9.25 По-високо билото, майстори! проф. д-р арх. Ал. […]


Свободни места за асистент в катедра „Градоустройство“

На основание Протокол №5/25.04.2012г. на Академичния съвет Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по: научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ – двама за нуждите на катедра „Градоустройство“ при Архитектурен факултет със срок за подаване на документите 2 (два) […]


Коледно парти

По случай предстоящите коледни и новогодишни празници Асоциацията на студентите по урбанизъм с подкрепата на катедра „Градоустройство“ организира коледен купон на 18 Декември /петък/. Мястото е добре познатата ви стая 316 и 315А в Архитектурен факултет. Началото е обявено за 17:30 ч., но може да дойдете, когато ви е удобно. Нека се съберем преди ваканцията, […]