Tag Archives : докторанти


Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за докторанти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за четири докторантски места в направление „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ по държавна поръчка за учебната 2014/2015 г. В срок от два месеца от обнародването в държавен вестник (обн. в ДВ бр. 88 от 24 октомври 2014 г.) кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до Ректора на […]

UACG-Logo

tohoku

Екип на УАСГ се класира на второ място в конкурс за ревитализация на регион Тохоку в Япония

Екипът на УАСГ е класиран на второ място в конкурса за ревитализация на регион Тохоку в Япония, който е организиран от Университета Тойо, Токио.На конкурса са били поканени 13 университета от цял свят с програми в сферата на градското и регионално планиране и развитие, градския дизайн и управлението на недвижими имоти и др. Целта му е […]


Краткосрочни стипендии за докторанти в Германия

Университета Bielefeld дава стипендия /грант/ за докторанти, които искат да прекарат три до четери месеца от докторантурата си в Германия. Стипендията представлява 800 евро на месец като по време на престоя е осигурена работна станция за студента. Допълнително към това университета покрива е пътните разноски. Крайните дати за кандидатстване са: 15 юни за зимен семестър […]