Tag Archives : Еразъм


Урбанисти участваха в проект „UPGRADE 2015“

                    Скъпи колеги и приятели С удоволствие Ви съобщаваме, че успешно приключи тазгодишният младежки обмен по проект „UPGRADE 2015″– Young minds for sustainable European cities,  който се проведе в град Марибор, Словения през март, 2016 г. В него участваха общо 34 души, представители на неправителствени организации […]

tumblr_static_8nb4j6ot5g0scsoo0skgcogsc_2048_v2

2015-04-02_215045

Гостуване на професор Tariq Muneer в УАСГ

Ако се интересувате от енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, използване на слънчевата енергия в сградите, устойчиво строителство, устойчив транспорт и значението им за урбанизма, не пропускайте посещението на един международен авторитет в тези области! В периода от 6 до 11 април 2015 г. по линия на ERASMUS+ в УАСГ ще гостува: Professor Tariq Muneer от […]


Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

erasmusUPWARD е интензивна програма за обучение, в която в продължение на 2 седмици ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 8 страни, членки на ЕС за територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане

6-18 май 2012 г.

Организация

В интензивния проект (IP) участват 8 партньора – институции от висшето образование от 8 страни, членки на ЕС. Екипите от всяка страна включват по 5 студенти и 1-2 преподаватели. Студентите ще разработват урбанистичния проект, разпределени в работни групи от представители на различните държави, специалности и образователни степени. Дидактичната подкрепа ще се осъществи чрез въвеждащи лекции, посещения на терена, изучаване на материали за задачата, качени на сайта на проекта. Работата върху проекта ще се съчетае с разнообразни културни дейности. Разходите по участието (пътни, настаняване, хранене) се осигуряват по Европейската програма Обучение през целия живот. Проектът ще завърши с публикация, в която ще се съберат всички студентски разработки за избраната територия и лекциите на преподавателите.

UPWARD-call-participants-bg-2012

Кандидатстване по програма „Еразъм“ за учебната 2011/2012 година

erazum_europe

Всички, които искат да учат за един или два семестъра по програма „Еразъм“ през следващата учебна година, вече могат да си подадат документите за изпита по съотвения език. Кандидатите от специалност „урбанизъм“ трябва да бъдат трети или четвърти курс на бакалавърската програма или да са в магистърската такава.


Допълнитени разяснения за Еразъм „UPWARD“

erasmusВ отговор на част от въпросите, които бяха отправени до проф. Троева пускаме тази „новина“ с цел поясняване на някои от неяснотите, които може да възникнат при събирането на документите.

erasmus

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011“UPWARD“

erasmus

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011 “UPWARD“ – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

Предмет

UPWARD  е интензивна програма за обучение, която ще продължи 2 седмици, през които ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 7 страни, членки на ЕС за една територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане

3-16 април 2011 г.