Tag Archives : интегрирано планиране


Международен студентски конкурс „URBAN-PROMOGIOVANI6“

  „Urban-promogiovani“ е независимо състезание за всички студенти по целия свят. То се провежда заедно с културното събитие „Urbanpromo“, подкрепяно от Националния университет по урбанизъм (Istituto Nazionale di Urbanistica). Единадесетото издание ще се проведе в TriennalleofMilan, от 11 до 14 ноември 2014 г. 1. Цел Състезанието е отворено за студентите от всеки университет по света, […]

Urban-promogiovani

Никопол

Търсят се доброволци за участие в изследванията за ИПГВР Никопол

ДЗЗД „Никопол 2020“ набира доброволци за участие в първи етап от изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол. Основните дейности ще бъдат свързани с изследвания на публичните пространства (по утвърдена методология) и провеждане на анкети с местното население. Проучването ще се проведе за 4-5 дни в периода 16.08. – 24.08. […]


Обществено обсъждане на Интегрирания план на София

Публикуваме поканата за общественото обсъждане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София, което ще се проведе на 3ти в УАСГ. Уважаеми колеги,  Екипът на Обединение „София XXI“ има удоволствието да Ви покани на предстоящото обществено обсъждане на зоните за въздействие, което ще се проведе на 03.09.2012 г. от 16.30ч. в Аула Максима,УАСГ […]

IPGVR-flyer

spatial-planning

Конференция: Пространственото планиране: Проблеми и перспективи

spatial-planningНа 19ти и 20ти май, катедра „Градоустройство“ към Архитектрурен факултет на Университета по архитектура, строитекство и геодезия, съвместно с Асоциацията на студентите по урбанизъм, с любезното домакинство на Централен дом на архитекта организират конференция на тема: „Пространственото планиране: Проблеми и перспективи“.


Начало

РЕЧНИК НА УРБАНИСТИЧНИ ПОНЯТИЯ*Речник на ключови изрази, употребявани в европейските политики за пространствено развитие, изготвен за 14-та сесия на Европейска Конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT), проведена в Лисабон през 2006г. *Преводът на този Речник на урбанистични понятия е направен от студентите от 4-ти курс на специалността “Урбанизъм” в УАСГ през 2010г. […]