Tag Archives : ИПГВР


Търсят се доброволци за участие в изследванията за ИПГВР Никопол

ДЗЗД „Никопол 2020“ набира доброволци за участие в първи етап от изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол. Основните дейности ще бъдат свързани с изследвания на публичните пространства (по утвърдена методология) и провеждане на анкети с местното население. Проучването ще се проведе за 4-5 дни в периода 16.08. – 24.08. […]

Никопол

IPGVR-flyer

Обществено обсъждане на Интегрирания план на София

Публикуваме поканата за общественото обсъждане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София, което ще се проведе на 3ти в УАСГ. Уважаеми колеги,  Екипът на Обединение „София XXI“ има удоволствието да Ви покани на предстоящото обществено обсъждане на зоните за въздействие, което ще се проведе на 03.09.2012 г. от 16.30ч. в Аула Максима,УАСГ […]