Tag Archives : уоркшоп


POSITIVE/NEGATIVE 2013

За четвърти път изложбата-конкурс POSITIVE/NEGATIVE се стреми да събере и сравни възможно най-много студентски проекти от различни университети. Тази година това ще се случи от 12ти до 14ти април в студио ПроЖектиране, Трансформатори и парника между УАСГ и съда. Тази година проектите отново ще бъдат разделени в три категории: „Архитектура“, „Градоустройство и ландшафт“ и „Интериор […]

positive2013

UPWARD-call-participants-bg-2012

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

erasmusUPWARD е интензивна програма за обучение, в която в продължение на 2 седмици ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 8 страни, членки на ЕС за територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане

6-18 май 2012 г.

Организация

В интензивния проект (IP) участват 8 партньора – институции от висшето образование от 8 страни, членки на ЕС. Екипите от всяка страна включват по 5 студенти и 1-2 преподаватели. Студентите ще разработват урбанистичния проект, разпределени в работни групи от представители на различните държави, специалности и образователни степени. Дидактичната подкрепа ще се осъществи чрез въвеждащи лекции, посещения на терена, изучаване на материали за задачата, качени на сайта на проекта. Работата върху проекта ще се съчетае с разнообразни културни дейности. Разходите по участието (пътни, настаняване, хранене) се осигуряват по Европейската програма Обучение през целия живот. Проектът ще завърши с публикация, в която ще се съберат всички студентски разработки за избраната територия и лекциите на преподавателите.