Tag Archives : ESPON


ЕСПОН предлага стаж в звеното си в Люксембург

ESPON logoЕСПОН търси двама стажанти, който да се присъединят към техния офис в Люксембург. Кандидатите трябва да имат готовност  да започнат стажа си през август/септември.

Периода на стажа е 5 месеца и е отворен за всички млади студенти, които са на финалната фаза от тяхното обучение в областите: териториално развитие и планиране, география, регионална икономика, Европеистика, политически науки или други подобни.

Работата е организирана в три етапа, всеки от който има за цел да се справи с ключова област по прилагането на програмата ESPON 2013:

ESPON_logo