Tag Archives : UPWARD


Интензивна програма IP CITYGREENING 2014

Градското земеделие, ново предизвикателство за урбанистичните проекти! Какво е UPWARD? Проектът UPWARD представлява възможност за университети, държавни и частни организации с цел постигането на квалифицирано публично на международно ниво, давайки възможност да се споделят и обменят опит и най-добри практики за промяна на съвременните градове, с инструментите на урбанистичните проекти. Тук можете да видите междинните […]

upward

UPWARD-call-participants-bg-2012

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2012 “UPWARD – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

erasmusUPWARD е интензивна програма за обучение, в която в продължение на 2 седмици ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 8 страни, членки на ЕС за територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане

6-18 май 2012 г.

Организация

В интензивния проект (IP) участват 8 партньора – институции от висшето образование от 8 страни, членки на ЕС. Екипите от всяка страна включват по 5 студенти и 1-2 преподаватели. Студентите ще разработват урбанистичния проект, разпределени в работни групи от представители на различните държави, специалности и образователни степени. Дидактичната подкрепа ще се осъществи чрез въвеждащи лекции, посещения на терена, изучаване на материали за задачата, качени на сайта на проекта. Работата върху проекта ще се съчетае с разнообразни културни дейности. Разходите по участието (пътни, настаняване, хранене) се осигуряват по Европейската програма Обучение през целия живот. Проектът ще завърши с публикация, в която ще се съберат всички студентски разработки за избраната територия и лекциите на преподавателите.


Допълнитени разяснения за Еразъм „UPWARD“

erasmusВ отговор на част от въпросите, които бяха отправени до проф. Троева пускаме тази „новина“ с цел поясняване на някои от неяснотите, които може да възникнат при събирането на документите.

erasmus

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011“UPWARD“

erasmus

Покана за участие: Интензивна програма Еразъм 2011 “UPWARD“ – Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране“

Предмет

UPWARD  е интензивна програма за обучение, която ще продължи 2 седмици, през които ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 7 страни, членки на ЕС за една територия, разположена в град Торино.

Период на провеждане

3-16 април 2011 г.