Полезна информация


В тази секция ще намерите обща информация свързана с урбанизма, дипломни работи, а в най-скоро време и „Речник на урбаниста“, в който ще бъдат написани преводите на най-използваните термини в професията от различни езици. Нека не забравяме и университетите в чужбина – за някои доста бленувана алтернатива.

Ново: Нормативната уредба свързана с професията.