КОНФЕРЕНЦИЯ на тема ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V

Катедра „Градоустройство“АФ на УАСГ и АСУБ и СУБ Ви канят на КОНФЕРЕНЦИЯ на тема ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V В рамките на конференцията са предвидени док[...]

Общо събрание на АСУБ

 Скъпи, колеги, Имаме удоволствието да ви поканим ви на Общо събрание на АСУБ. Срещата ще се състои на 26.02.14 /сряда/ от 18.00 часа.Мястото е третият етаж на новата сграда на УА[...]